Wie zoeken wij?

Agenda

Social Media

Wie zoeken we?

Deelnemers

We zoeken jonge ondernemers die de wil hebben om met hun idee een bedrijf te starten of te laten groeien. Een bedrijf en een product met groeipotentieel. We zoeken ondernemers die over hun eigen schaduw en ego heen kunnen stappen met als enige doel beter worden en leren. Het is onze overtuiging dat je tegenwoordig partners nodig hebt om te ondernemen. De jonge ondernemer moet open staan voor partnerschappen, moet onderzoekend zijn, goed kunnen luisteren en scherpe vragen kunnen stellen. Hij moet snel door hebben welke belangen anderen hebben. Bij kritiek verdedigt hij niet zijn idee of aanpak maar onderzoekt meningen en vindt zo nieuwe kansen. Hij is bereid om bij nieuwe inzichten zijn idee elke dag aan te passen. Nieuwe partners bieden immers ook nieuwe middelen en daarmee nieuwe kansen. Elk gesprek moet voor de jonge ondernemer een reden zijn, zijn eigen aannames te testen.

We werken bij de Noorderlingen met een methode waarbij de ondernemers elkaar scherp houden. We gebruiken elkaar om onze aannames te formuleren en te testen. We verwachten inzet voor de eigen organisatie maar ook voor de collega-ondernemers. Onze ondernemers organiseren zelf feedbacksessies op locatie. We zijn er van overtuigd dat het goed is om meerdere typen ondernemingen te bezoeken en gesprekken te voeren met de eigenaren.

We zoeken ondernemers die willen leren en die fouten en tegenslag zien als een natuurlijk verschijnsel bij het leren. Ons uitgangspunt is dat niemand alles weet. We zoeken daarom ondernemers die altijd op zoek zijn naar specialisten en daar gesprekken mee aangaan.

We werken met twee belangrijke benaderingen van ondernemerschap. We verwachten dat onze jonge ondernemers zich verdiepen en bekwamen in deze methoden. De methoden maken deel uit van de taal die we spreken als het gaat om ondernemerschap. Deze twee methoden, Het Lean Canvas en Effectuation, worden in de eerste fase intensief bestudeerd en gebruikt voor praktische opdrachten die in het teken staan van de onderneming.

Interesse? Laat het ons weten en we maken een afspraak.