Pers

    Pers

Agenda

Social Media

Hanzehogeschool steunt topondernemerstalent bij haar studenten via De Noorderlingen!

Groningen, 02 feb 2015 - De Hanzehogeschool Groningen zet zich sinds anderhalf jaar zeer actief in voor studenten die over uitzonderlijk ondernemerstalent blijken te beschikken. Dergelijk talent zou alle gelegenheid moet hebben om zich verder te ontwikkelen, in de hoop dat dat voor Groningen en de rest van Noord-Nederland nieuwe ondernemers- en ondernemingen oplevert. De Noorderlingen, zo luidt de naam van dit bijzondere onderwijsprogramma, waarin de Hanzehogeschool samenwerkt met de drie andere hogescholen uit het Noorden.

Het onderwijsprogramma ‘De Noorderlingen’ is anderhalf jaar geleden, in september 2013, van start gegaan. Dat heeft nu al geleid tot enkele zeer opmerkelijke ondernemingen die zelfs al landelijke bekendheid hebben gekregen. Zoals de doorontwikkeling van het bedrijf BurnWoods dat schitterende houten horloges en zonnebrillen produceert die zo fraai zijn vorm gegeven dat het lijkt alsof ze uit Parijs, New York of Zwitserland komen. Of het bedrijf Taxi Culinair, een taxiservice gecombineerd met kwaliteitsrestaurants. ‘Ja, Groningen blijkt absoluut over ondernemerstalent te beschikken. Wij willen die studenten op alle mogelijke manieren faciliteren, zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen’, vertelt Eelco Bakker. Hij is projectleider van De Noorderlingen, en houdt kantoor in het pand van Cube050, de incubator van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Ook de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het Van Hall Instituut en de Stenden Hogeschool zijn bij ‘De Noorderlingen’ betrokken. Volgens Eelco Bakker hadden alle vier de hogescholen al een eigen onderwijsprogramma waardoor studenten kennis kunnen maken met ondernemerschap.

Maar in veruit de meeste gevallen gaan de studenten gewoon verder met hun eigenlijke studie wanneer ze dit onderdeel hebben afgerond. ‘Maar er zitten soms studenten tussen die nu al hélemaal zeker weten dat ze zelfstandig ondernemer willen worden of het nu al zijn, en die daar ook veel talent voor hebben. Voor hen waren er tot voor kort geen specifiek onderwijsprogramma. En daarom hebben we “De Noorderlingen” opgericht, een speciaal programma om deze groeibriljantjes zich verder te laten ontwikkelen’, vertelt Eelco Bakker. Twee keer per jaar gaat er een nieuwe lichting Noorderlingen van start. De vier hogescholen leveren samen tien tot twaalf studentondernemers. Zij krijgen intensieve begeleiding en de kans om een groeispurt in te zetten. De studentenkrijgen begeleiding van vier docenten en coaching van ervaren Noordelijke ondernemers, die ze zoveel mogelijk kennis willen laten maken met het '' echte ondernemersbestaan'. Ze worden zoveel mogelijk in het diepe gegooid, en moeten echt met hun product de boer op, in plaats van in hun comfortzone te blijven en zich achter de computer bezig te houden met minder belangrijke zaken als het ontwerpen van visitekaartjes. Sinds de start van het programma zijn er nu drie groepen geweest, en sinds begin februari is de vierde groep van start gegaan.

De deelnemers krijgen ook advies van ervaren ondernemers, experts/adviseurs die tijd beschikbaar en hun netwerk openstellen voor de starters, terwijl noordelijke bedrijven hen ook helpen met andere faciliteiten, zoals kantoorruimtes. Blijkt het programma ‘De Noorderlingen’ in de praktijk datgene te brengen wat de initiatiefnemers er van hadden verwacht bij de start in 2013 ? ‘Ja, zeker: 75 tot tachtig procent van de deelnemers is nu nog bezig met hun bedrijf. Dat is vooral hun eigen verdienste, want ondernemen moet je zelf doen. Maar wat wij wel willen bereiken is te zorgen voor meer focus, de juiste keuzes in een business model en meer zelfkennis bij hen als ondernemer. Ook hebben de studenten onderling veel contact, en door de groepsdynamiek kunnen grote stappen worden gezet. Elke week overleggen de studenten met elkaar en moeten ze weer scherp krijgen waar ze mee bezig zijn. De Noorderlingen is daarmee ook een groeiprogramma: niet alleen qua business, maar ook voor de deelnemers persoonlijk. Ik denk dat we nu echt op de goede weg zijn om geen ondernemerstalent verloren te laten gaan, waardoor we op termijn denk ik echt zullen bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid voor de noordelijke economie!’, aldus Eelco Bakker.

De Noorderlingen komen eraan!

Vier noordelijke hogescholen starten met topprogramma ondernemerschap

 

Groningen, 16 april 2013 -  De Noorderlingen, het eerste gezamenlijke topprogramma van de vier noordelijke hogescholen - samenwerkend in het Sectorplan Noord - gaat van start. Een unieke samenwerking waarbij het noordelijk bedrijfsleven nauw betrokken is. De Noorderlingen is een topprogramma ondernemerschap voor ambitieuze en ondernemende studenten uit Noord-Nederland. Het is een uitdagend traject voor studenten die hun ondernemersidee willen omzetten naar een eigen bedrijf of met hun huidige bedrijf willen groeien. Hierbij worden ze gecoacht en geadviseerd door ervaren ondernemers en professionals uit het werkveld. De Noorderlingen is een onderwijsprogramma van een half jaar en gaat van start in september 2013.

 

De geschikte Noorderling
De deelnemende studenten moeten lef hebben, visie en een innovatief concept, verantwoord risico zoeken, durven te falen, hun eigen bestemming bepalen en een voorbeeld zijn voor anderen.

Bijzondere samenwerking
Het programma wordt verzorgd door de vier hogescholen in Noord-Nederland, die samenwerken binnen het Sectorplan Noord; NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool Groningen. Een groot aantal bedrijven en organisaties uit de noordelijke regio ondersteunt dit initiatief en heeft zich verzameld in Stichting De Noorderlingen. De partners in de stichting leveren allemaal op eigen wijze een bijdrage: er zijn partners die zich inzetten als coach voor de deelnemers, maar een aantal gespecialiseerde bedrijven geven ook inhoudelijk advies.

Boeken dicht en naar buiten
De jonge ondernemers werken in een inspirerende omgeving met andere startende ondernemers, waardoor kennisdeling sterk wordt gestimuleerd. Een half jaar geen collegebanken, maar bedrijfsbezoeken afleggen, gesprekken voeren en workshops volgen. Het traject geeft richting aan de zoektocht naar een sterk businessmodel, waarbij ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

De gekozen aanpak is onderscheidend van het huidige aanbod aan minoren en afstudeertrajecten, waarin de focus vooral op‘kennismaken met’ ondernemerschap ligt. Bij De Noorderlingen is het doel dat elke deelnemer ook daadwerkelijk een bedrijf start en blijft ondernemen. De deelnemers kiezen zelf hun focus voor het semester, waardoor het programma sterk op maat kan worden gemaakt.

Hoe kun je Noorderling worden
Het onderwijsprogramma De Noorderlingen is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van de vier hogescholen. Maar ook geïnteresseerde studenten van andere hogescholen kunnen aan het onderwijsprogramma deelnemen via het 'kies-op-maat’ systeem. Geschikte en gemotiveerde studenten kunnen worden voorgedragen door docenten. Studenten die niet op deze voordracht willen wachten, kunnen zich aanmelden via de website van De Noorderlingen (www.de-noordelingen.nl). De tien studenten met het beste ondernemersconcept starten in september met het topprogramma ondernemerschap.

 

__________________________________________________________________________________

­­­­Noot voor de pers: meer informatie over De Noorderlingen is te verkrijgen bij Eelco Bakker (coördinator): info@de-noorderlingen.nl/ 06-18260826 / of bij Frans Donders (directeur CoE Value050) f.m.a.a.donders@pl.hanze.nl/ 06-12504008

 

 

Beeldmateriaal voor publicatie:

De Noorderlingen

Tickets De Noorderlingen

Logo SPN