Agenda

Social Media

De meerwaarde van Hand-Knijpkracht

DE MEERWAARDE VAN HANDKNIJPKRACHT

 

De spierkracht van je hand geeft een goed beeld van de algehele spierfunctie en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in het lichaam. Goed ontwikkelde en sterke spieren zijn belangrijk om fit en gezond te blijven. Voor fysiotherapeuten in de eerstelijnszorg is dit dus een erg interessant gegeven, helaas zien veel therapeuten de meerwaarde van het gebruik van de knijpkrachtmeter nog niet in.

Het feit dat veel fysiotherapeuten geen gebruik maken van de knijpkrachtmeting duidt op gebrek aan informatie over dit onderwerp. Dit is opmerkelijk, want in veel wetenschappelijke artikelen komt het nut van de knijpkrachtmeting sterk naar voren. Als je kijkt vanuit het oogpunt handelen uit wetenschappelijk bewijs, zouden fysiotherapeuten hiervan op de hoogte moeten zijn. In menig artikel over spierkracht staat vermeld dat de handknijpkracht niet alleen een objectief beeld geeft van de algehele spierkracht, maar ook het risico op overlijden en beperking in functioneren op oudere leeftijd in kaart kan brengen. Dit is toch echt wel een meerwaarde lijkt mij! Uit recentelijk onderzoek dat gepubliceerd is in het medisch vakblad The Lances komt zelfs naar voren dat er een verband te trekken is tussen de handknijpkracht en de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en de kans op het overlijden ten gevolge hiervan (hartaanval of beroerte).

Het onderzoek is gedaan door Darryl Leong en zijn collega’s, zij hebben bij 140.000 mensen uit 17 landen de knijpkracht gemeten. Vervolgens keken zij in de vierjaar daaropvolgend naar ziekte en (cardiovasculaire) sterfte.Van de therapeuten die de meerwaarde wel inzien is er een groot gedeelte die toch niet gebruik maken van de knijpkrachtmeter. Hoe kan dit? Dit komt door de hoge eisen van verslaglegging in de zorg. Door de grote hoeveelheid administratief werk is er simpelweg minder tijd voor behandelen en onderzoek, hierdoor laten therapeuten sommige meetinstrumenten achterwege. 

Wij van de Care 4 Measure springen hier op in, wij zijn ons ervan bewust dat meetinstrumenten aangepast moeten worden aan het huidige zorgklimaat. Dit doen wij door veel te luisteren naar cliënten en therapeuten en meetinstrumenten te digitaliseren. Voor het meten van de knijpkracht hebben wij de E-Grip Measure ontwikkeld. Dit is een nieuwe digitale knijpkrachtmeter die in tegenstelling tot andere meetinstrumenten de testgegevens digitaal weergeeft en opslaat. Dit scheelt de therapeut veel handelingen en tijd en brengt de aandacht terug naar de cliënt. Voor de cliënt is dit verbeterede meetinstrument ook fijner, want er wordt geknepen in een ergonomisch knijpballetje.

Het meten van de knijpkracht is een kleine handeling, maar geeft een krachtige voorspelling voor naderend problematiek. Ik hoop dat in de toekomst meer therapeuten gebruik gaan maken van dit meeninstrument.

 

 
Geplaatst op: 10-11-2016 door Arjan Niemeijer