Agenda

Social Media

Blog: Tips voor (startende) ondernemers

1. Begin bij jezelf, wat kan ik en wat wil ik?

Het klinkt zo logisch, maar ondernemerschap begint bij de ondernemer. Alleen in de praktijk laten (startende) ondernemers zich nog wel eens te veel leiden door ideeën, kansen en andere omgevingsfactoren. Met als gevolg, dat er met ideeën of kansen aan de slag wordt gegaan, die misschien niet zo goed passen bij jezelf als ondernemer. Een voorbeeld hiervan kan zijn; je hebt een goed lopend bedrijf opgebouwd en zit inmiddels tegen de grenzen van je capaciteit aan. Anders gezegd; het gaat zo goed, dat je de klanten niet meer alleen kunt bedienen en je staat voor de keuze; groeien of zo nu en dan ‘nee’ verkopen en de bedrijfsomvang zo laten. In de meeste gevallen wordt deze vraag automatisch beantwoord met de keuze voor groei. Alleen wordt niet altijd de vraag gesteld en beantwoord door de ondernemer; wil ik deze groei wel en past deze ook bij mij?

Alles heeft hierbij te maken met je competentieprofiel, met andere woorden je kwaliteiten als ondernemer. Als deze bedrijfsgroei gepaard gaat met het aannemen van personeel, zal hierdoor op termijn de rol van de ondernemer (onbewust) anders worden. Bijvoorbeeld de rol verandert van pionier/verkoper naar de managersrol, die meer moet gaan plannen en organiseren. Dan is de grote vraag; is deze rol passend bij jouw profiel en sluit dit ook aan bij je ambitie, waarmee je begon als ondernemer. In onderstaand praktijkvoorbeeld van een denkstijl profiel van een ondernemer, kan de vraag gesteld worden of groei van het bedrijf met personeel een passende ambitie is.

2. De behoefte van de doelgroep bepaalt het succes van het idee
Ondernemerschap begint vaak met een idee van de ondernemer. Dit idee ontstaat meestal vanuit inspiratie (een droombeeld) of frustratie (iets kan beter of anders). Alleen moet van elk idee worden afgevraagd of het voorziet in een behoefte bij de beoogde doelgroep. Want een idee kan nog zo goed zijn, als de klant er niet op zit te wachten, kun je er als ondernemer maar beter niet aan beginnen. Maar hoe kom je er nu achter of je idee een succes zal worden of niet? Het is verstandig om je concept idee voor te leggen aan een aantal potentiële klanten met het verzoek om hun mening hierover te geven. In feite doe je dan een klein marktonderzoek. Met deze feedback kun je het concept idee verder verbeteren. Ook kom je er eventueel achter of het idee goed genoeg is. Hierbij is het altijd raadzaam om een back up plan achter de hand te hebben. Een alternatief plan, een variatie op je oorspronkelijke idee. Mocht je concept idee niet werken dan kun je altijd nog overschakelen naar het alternatief. Wat levert dit toetsen van de behoefte naar je idee nu op? Om te beginnen voorkomt dit het doen van onnodige investeringen in een product idee wat mogelijk niet gaat werken. Dus het beperkt je risico. Daarnaast weet je met de input van klanten nog beter wat ze wel en niet willen. Dit geeft je een voorsprong op de concurrentie en nog meer bestaansrecht nu en in de toekomst.

3. Hoe onderscheid ik mij?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden hebben we eerst antwoord nodig op de vraag; wat doet de concurrentie? Om je te kunnen onderscheiden, zul je eerst goed in beeld moeten hebben wie de concurrentenzijn en wat zij precies doen. Hieraan gerelateerd is er eigenlijk nog een andere vraag; wie reken ik tot mijn concurrenten? Deze vraag of het antwoord hierop hangt nauw samen met de ambitie van de ondernemer en de doelgroep waarop je je richt. Als de ambitie van jou als ondernemer is om met je bedrijf geheel Nederland te bedienen, zullen het aantal concurrenten groter zijn dan als je alleen de eigen provincie als werkgebied beschouwt. Ook de doelgroep is bepalend. Van concurrenten die hetzelfde product leveren maar zich niet richten op jouw doelgroep, kun je je afvragen of ze directe concurrenten van je zijn. Als je hebt vastgesteld wie je directe concurrenten zijn, is de vervolg stap om inzicht te krijgen in hoe zij de doelgroep bedienen. Maar hoe pak je dit aan? Uiteraard kun je via internet en andere bronnen heel veel informatie over je concurrenten vinden. Alleen is het nog beter om de service (of het ontbreken ervan), de klantbediening en het product of de service zelf te ervaren. Door de concurrentie zelf of door een bekende te laten bezoeken, weet je meteen wat hun sterke en zwakke punten zijn. Deze verbeterpunten leveren je input op om voor jezelf te bepalen wat jouw product/dienst onderscheidend maakt. Kies alleen die onderscheidende elementen, die de klant waardeert en die je ook in de toekomst kunt behouden.

4. Doe het niet alleen, zoek de verbinding maar blijf onafhankelijk (denken)
In deze tijd is de behoefte aan individualiteit, zelfstandig prestaties neerzetten en niet afhankelijk
zijn van anderen groot. Alleen kun je het meestal niet alleen, je hebt anderen nodig om bijvoorbeeld je bedrijf te beginnen of uit te breiden. Maar hoever ga je hierin? Je wilt ook weer niet afhankelijk worden van anderen. De voorbeelden van ondernemers, die afhankelijk zijn van banken en andere adviseurs zijn er legio. Velen bieden hulp aan maar zoek alleen verbinding met gelijkgestemden, die je helpen om het uiteindelijk zelf te kunnen. Maar waaraan herken je nu gelijkgestemden? Er zijn een aantal kenmerken waaraan je ze kunt herkennen. Eén van deze kenmerken is de wijze waarop ze hun diensten aanbieden. Is de kostenstructuur helder, transparant en eindig? Dan is er een goed begin.In deze tijd willen we alle vrijheid hebben en opzegbaarheid van de dienst is hierbij belangrijk. Ook willen we graag zo goedkoop mogelijk, maar gratis is meestal niet een kenmerk dat kwaliteit van de dienst waarborgt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig maar kwaliteit heeft ook een prijs. Bovendien kenmerken gratis diensten zich vaak door het weggeven van beperkte kennis zonder de intentie om de ontvanger te leren hoe deze kennis zelf toe te passen. Een ander kenmerk van een gelijkgestemde is de mate van betrokkenheid. Betrokkenheid bij de totstandkoming van het eindproduct, bij de behoefte van de vragende partij en bij de ontwikkeling van het bedrijf en de persoon.

5. Waarom online ondernemen anders is?
Online ondernemen is anders dan het ondernemen zoals we dat gewend zijn. We lezen continue over andere verdienmodellen, veranderende klantbehoeften, kortere levenscycli van producten
en ga zo maar door. Maar wat betekent dat nu voor jou als (startend) ondernemer? Voor bestaande ondernemers en starters is altijd de vraag relevant; moet ik mijn (nieuwe) product/dienst via internet aanbieden, via fysieke winkels of beide? En waar hangt deze keuze vanaf? Om te beginnen hangt dit af van de mate van ‘voelbaarheid’ en verkoopbaarheid van je product of dienst. Bij sommige producten willen klanten het eerst vastpakken, voelen en ruiken. De verkoopbaarheid wordt o.a. bepaald door de mate van standaard of maatwerk. In de meeste gevallen van standaard producten kunnen de producten zowel via webshops als winkels worden aangeboden. In geval van maatwerk producten/diensten, is dit niet altijd het geval. Ook hangt de keuze af van de kwaliteiten van de ondernemer. Bij verkoop via de winkel worden andere kwaliteiten (verkoper) gevraagd dan verkoop via website. Als je graag met mensen omgaat dan is de vraag of alleen een webshop bij je past. Hierbij moet wel gerealiseerd worden, dat steeds meer producten/diensten online worden aangeboden. Ook producten en diensten waarvan eerst gedacht werd, dat hieraan online geen behoefte zou zijn. Als klant gaan we steeds meer voor gemak. Dus als ondernemer moet je jezelf steeds weer afvragen kan/moet ik meedoen met de online webshops, al was het maar omdat de concurrentie het ook doet.
 

 
Geplaatst op: 30-06-2014 door Jacob Duinstra