De modellen

Agenda

Social Media

De Modellen

De Noorderlingen werkt met een aantal zeer praktische modellen, die je rechtstreeks kan vertalen en toepassen op je bedrijf én op je persoonlijke ontwikkeling. Het zijn bekende modellen in ondernemersland. De combinatie en werkwijze die binnen De Noorderlingen gehanteerd wordt zorgt voor een effectief ontwikkeltraject waarin je kritisch kijkt naar je concept en je gedrag als ondernemer.

De modellen zijn Effectuation, het Business Model, en de E-Scan.

Effectuation

Saras Sarasvathy heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van succesvolle ondernemers tijdens de startfase. Uit dit onderzoek is het onderstaande model van effectuation ontstaan.

Het model laat zien dat ondernemers beginnen met de beschikbare middelen en dat ze vanuit die beschikbare middelen voorstelbare doelen bedenken. Over die voorstelbare doelen gaan ondernemers vrijwel direct in gesprek met allerlei mensen. Tijdens al die gesprekken ontmoeten ze mensen die bereid zijn te investeren in een samenwerking. Deze stakeholders met commitment zorgen voor extra middelen en daarmee ook meer voorstelbare doelen. Een belangrijke consequentie is dat ondernemen een heel cyclisch karakter heeft. De ondernemers in het onderzoek lieten ook zien dat ze tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen gebruiken om nieuwe kansen te creëren. Het model van Sarasvathy heeft een centrale rol in het programma. In de toetsen wordt veel gebruik gemaakt van haar inzichten.

Je kunt op verschillende manieren kennismaken met haar onderzoek en haar model. Op www.effectuation.org staat heel veel materiaal. Een goede start is het lezen van haar wetenschappelijke artikel ‘what makes entrepreneurs entrepreneurial?’. Dit artikel staat ook op de genoemde website.

Naast haar model van effectuation heeft haar onderzoek ook een vijftal principes opgeleverd. Deze principes zijn:

  • Bird in Hand Principle - Start with your means. Don't wait for the perfect opportunity. Start taking action, based on what you have readily available: who you are, what you know, and who you know.
  • Affordable Loss Principle - Set affordable loss. Evaluate opportunities based on whether the downside is acceptable, rather than on the attractiveness of the predicted upside.
  • Lemonade Principle - Leverage contingencies. Embrace surprises that arise from uncertain situations, remaining flexible rather than tethered to existing goals.
  • Crazy-Quilt Principle - Form partnerships with people and organizations willing to make a real commitment to jointly creating the future--product, firm, market--with you. Don't worry so much about competitive analyses and strategic planning.
  • Pilot in the Plan - By focusing on activities within their control, expert entrepreneurs know their actions will result in the desired outcomes. An effectual worldview is rooted in the belief that the future is neither found nor predicted, but rather made.

 

Het businessmodel

Het bekende Business Model Canvas van Alex Osterwalder zal gebruikt worden als één van de bouwstenen van het programma. Veel van de klassieke businessmodellen die de afgelopen eeuw zijn gebruikt, werken niet meer (voldoende). Managers, ondernemers, start-ups moeten leren om hun businessmodel bij te sturen, om mee te komen in de veranderende wereld. Als start-up ben je vooral bezig met de zoektocht naar een businessmodel, dat heeft meer toegevoegde waarde dan het schrijven van een dik businessplan vol aannames.

Het Lean Canvas is een doorontwikkeling van het  Business Model Canvas. Het onderstaande model is een doorontwikkeling die beter aansluit bij de fase en vraagstukken waar veel startende ondernemers mee worstelen. Het gaat minder over key partners, key resources en key activities. De focus ligt sterk op de vraag 'Heb je echt scherp wat het probleem/de behoefte is van je klant?'. Eerst probleem, dan pas de oplossing.

Het proces dat je ingaat met Lean Canvas en Customer Development zorgt ervoor dat je systematisch bouwt aan je business model. Alle ideeen die je hebt ga je toetsen en bewijs voor leveren. Belangrijk is om te starten bij het probleem en niet direct naar een oplossing toe te werken.

Een bekende uitspraak van Stanford professor Steve Blank is ‘No business plan survives the first contact with a customer’. Door vanaf dag 1 in contact te komen met klanten en andere stakeholders kun je op lange termijn veel verspilde tijd, energie en investeringen voorkomen. Het feit dat 9 van de 10 nieuwe producten nog steeds mislukt laat wel zien dat veel ondernemers producten en diensten ontwikkelen waar feitelijk geen of onvoldoende vraag naar is.

Gedurende De Noorderlingen zal je stapsgewijs je concept gaan toetsen in de markt, aantonen dat je ideeen kloppen. Geen standaard marktonderzoek, (in eerste instantie) geen enquetes, gewoon naar buiten en in gesprek!

E-Scan

De Entrepreneurscan is een wetenschappelijk onderbouwde ondernemerstest, die je inzicht geeft in jouw ondernemerscompetenties.  Op basis van dit ondernemersprofiel ga je binnen het programma aan de slag om je ondernemerskwaliteiten verder te ontwikkelen. Bij de start van het programma doe je de test en is de uitslag je 0 meting en vertrek punt. Via de 360 graden feedback optie binnen de test kies je 2 personen uit, die je feedback geven op de uitslag van je test.  Aan het eind van het programma doe je de test opnieuw om de ontwikkeling op je competenties te bevestigen.

Bovenstaand figuur laat een voorbeeld resultaat zien van de E-Scan. Het geeft een
helder beeld en uitleg van de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten die bijdragen
aan succesvol ondernemerschap. In het spinnenweb worden de eigenschappen
Prestatie gerichtheid, Zelfstandigheid, Dominantie, Sociale Oriëntatie, Effectiviteit, Doorzettingsvermogen, Risico bereidheid, Marktgerichtheid, Creativiteit en Flexibiliteit gemeten. Bovendien is het mogelijk om 3 vrienden of bekenden feedback te laten geven de uitslag van je test.

 

Waarom werken wij met de E-Scan?
Binnen de Noorderlingen hebben we gekozen voor de E-Scan, omdat deze ondernemerstest wetenschappelijk onderbouwd is en bovendien constant wordt getoetst en door ontwikkeld. De test uitslagen geven een betrouwbaar beeld van jou als ondernemer. Om de deelnemers aan Noorderlingen een goede start te geven, zetten we in op competentie ontwikkeling door middel van een coach. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat 89% van de starters met behulp van een ondernemerscoach op basis van de E-Scan na 5 jaar nog steeds bestaan.