Contact

De Noorderlingen info@de-noorderlingen.nl
Hanzehogeschool
i.k.dijkma@pl.hanze.nl
Stenden Hogeschool tom.hoppen@stenden.com
Van Hall Larenstein jacob.duinstra@hvhl.nl
NHL Hogeschool
gestel@nhl.nl

Wil je meer weten over De Noorderlingen of wil je meedoen? Neem contact met ons op! Links zie je de contactgegevens van de coordinatoren van elke hogeschool, je kan ook met een ieder van hen contact opnemen.