Coach: Yolanda Beenen - Mea Fuente

Agenda

Social Media

 

Yolanda

Ik deel mijn kennis en ervaring graag met jonge startende ondernemers. Dat biedt mij de mogelijkheid te genieten van hun frisse blik en innovatieve ideeën en mij op te laden met hun niet aflatende energie. Ik kijk er naar uit samen met hun de dialoog aan te gaan en hun te begeleiden naar een ‘volwassen’ en kansrijke onderneming.

Ik ben al vanaf het begin coach bij De Noorderlingen. Een heerlijke inspirerende klus waar ik iedere keer weer blij van word. Blij van het enthousiasme bij de bijzondere deelnemers maar vooral ook van de begeleiders Immo en Eelco die deze minor toch telkens weer met veel enthousiasme en inhoud weten te brengen.

De deelnemers geven aan veel aan de coachingsgesprekken te hebben. Dat vind ik fijn om te horen. Maar ook ik heb veel aan de coachingsgesprekken. Ze brengen me veel inspiratie en geheel nieuwe inzichtn. Wat me vooral raakt is het enthousiasme en vastbeslotenheid van de deelnemers of jonge ondernemers moet ik zeggen, want dat zijn ze meestal in hart en nieren. Gedurende de gesprekken luister ik naar hun verhalen, vaak heel herkenbaar, ik heb veel van dezelfde dilemma's als ondernemer ook meegemaakt. Op basis daarvan probeer ik hun tot inzichten te laten komen, zonder het voor hun vertellen hoe het moet. De intrinsieke motivatie tot een 'verbeterde aanpak' moet immers bij hun vandaan komen. Wat ik echter heel leuk vind om in een vervolggesprek te constateren dat ze echt aan de slag gegaan zijn met datgene wat uit het vorige gesprek aan bod was gekomen en dat dat hun dan weer een stapje verder heeft gebracht. 

Als ik terug kijk op mijn eigen carrière als ondernemer dan wou ik dat ik destijds ook een programma als De Noorderlingen had kunnen volgen. Ik denk dat zo'n programma echt een ervaring is voor de deelnemers en van echt toegevoegde waarde is op je loopbaan als ondernemer. Als De Noorderlingen me voor het volgende programma weer vragen doe ik gewoon weer mee. Ik krijg er veel energie van. 

Contactgegevens Mea Fuente BV, Roosje Vosstraat 12, 7741 RD Coevorden.Tel. 0641324519